Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

No. Signature of the case Name of proceeding Date of publication Deadline for making offers Date of opening of offers Status
1. 36/P/24 Dostawa oraz zabudowa rozdzielni 6kV na poz. 1290 przy szybie VI w JSW S.A. KWK "Budryk" 2024-05-14 2024-06-14 11:00
2. 90/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. lin wyciągowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-05-14 2024-06-04 09:00
3. 97/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. stóp podporowych o grubości 12 mm i powierzchni min. 400 cm² w ilości 55 100 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-05-14 2024-06-04 09:00
4. 34/P/24 Wykonywanie w JSW S.A. KWK „Budryk” prac pomocniczych dla oddziału urządzeń szybowych i wyciągowych 2024-05-13 2024-06-11 11:00
5. 111/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-05-13 2024-06-04 09:00
6. 28/P/24 Kompleksowa obsługa placów składowych w JSW S.A. KWK „Budryk” 2024-05-10 2024-06-10 11:00
7. 138/P/23 Dostawa do JSW S.A. KWK „Pniówek” nowego kompletnego kompleksu strugowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dwóch nowych ognioszczelnych stacji transformatorowych do zasilania kompleksu strugowego 2024-05-10 2024-06-11 11:00
8. 94/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. części i elementów do skrobaków HOSCH, CEN-TRAX, łopatki do zgarniaczy STARCLEAN, zestawów i części RRC2-V-800 oraz RRC2-V-1200, elementów do przekładni obrotowej WAMAS oraz oburtowania do łoża MAS z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-05-10 2024-05-28 09:00
9. 105/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. tras łańcuchowych i ogniw złącznych łańcuchów górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-05-08 2024-05-23 09:00
10. 95/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. toreb i pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-05-08 2024-05-28 09:00
11. 112/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu ogólnego zastosowania i rur z/szwem przewodowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-05-08 2024-05-28 09:00
12. 67/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych w ilości 106 sztuk z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-05-07 2024-05-27 09:00
13. 33/P/24 Świadczenie dla zakładów JSW S.A. serwisu technicznego kolejek podwieszanych spalinowych produkcji Scharf wraz z dostawą części zamiennych, podzespołów i zespołów 2024-05-06 2024-05-22 11:00
14. 92/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. części zamiennych do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-29 2024-05-24 09:00
15. 31/P/24 Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS20 dla JSW S.A. KWK „Pniówek” 2024-04-26 2024-05-28 11:00
16. 39/P/24 Wykonanie w wyrobiskach dołowych JSW S.A. KWK „Pniówek" robót górniczych obejmujących demontaż i zabudowę rurociągów zasilania i powrotu obiegu wtórnego centralnej klimatyzacji oraz demontaż i zabudowę rurociągów technologicznych 2024-04-25 2024-05-24 11:00
17. 83/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów złącznych wysokociśnieniowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-23 2024-05-24 09:00
18. 113/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwutlenku węgla ciekłego technicznego w ilości 2 166 340 kg z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-22 2024-05-14 09:00
19. 66/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. silników elektrycznych w ilości 79 sztuk z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-19 2024-05-15 09:00
20. 106/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. zamków ø14, ø18 oraz elementów i części do przenośnika zgrzebłowego typu Skat-E180W z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-19 2024-05-17 09:00
21. 107/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. dwuskładnikowej piany fenolowej bardzo wysoko spienialnej z możliwością natrysku (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 531 688 kg z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-19 2024-05-09 09:00
22. 93/PM/24 Dostawa do kopalń JSW S.A. rur z/szwem kołnierzowych PN16 z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-18 2024-05-16 09:00
23. 101/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. olejów hydraulicznych oraz silnikowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-18 2024-05-17 09:00
24. 84/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. przepustnic, zasuw, klap zwrotnych i zaworów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-17 2024-05-14 09:00
25. 100/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. górniczych zapalników elektrycznych, materiałów wybuchowych oraz lontu detonującego z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-17 2024-05-07 09:00
26. 75/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur obsadowych, rur do rurowania, rur okładzinowych oraz kolumn rurowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-15 2024-05-10 09:00
27. 103/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. elementów i części do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-15 2024-05-20 09:00
28. 109/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. odciągów z łańcuchem lub równoważnych (pakiet 5 pozycji) w łącznej ilości 6 197 szt. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-15 2024-05-07 09:00
29. 102/PM/24 Dostawa do KWK Budryk zestawu kół 2-linowych fi6300 z wykładziną według rysunku M1 lub równoważnych przedział północny w szybie VI w ilości 1 kpl. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2024-04-15 2024-05-16 09:00
30. 104/PM/24 Dostawy do kopalń JSW S.A. rur b/szwu kołnierzowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy 2024-04-12 2024-05-13 09:00
Legenda
- Current
- Archive